Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

30,000₫

[ JK ] Majespecter Unicorn - Kirin - DOCS-JP029 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

60,000₫

[ JP ] Abyss Dweller - RC03-JP024 - Secret Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

50,000₫

[ JP ] Cyber Dragon Infinity - RC03-JP025 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1
[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%) 49%
[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%)

180,000₫

350,000₫

[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%)

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JP ] True King of All Calamities - RC03-JP026 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 3

30,000₫

[ JK ] Knightmare Mermaid - FLOD-JP043 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

90,000₫

[ JK ] Knightmare Goblin - FLOD-JP044 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JP ] Crystron Halqifibrax - RC03-JP027 - Super rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 2

120,000₫

[ JK ] Crystron Halqifibrax - LVP1-JP091 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

50,000₫

[ JK ] Eria the Water Charmer, Clear - ETCO-JP055 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1
[ JP ] Qliphort Genius - LVP1-JP061 - Super Rare 60%
[ JP ] Qliphort Genius - LVP1-JP061 - Super Rare

40,000₫

100,000₫

[ JP ] Qliphort Genius - LVP1-JP061 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 2

105,000₫

[ JP ] Booster Dragon - LVB1-JP016 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

450,000₫

[ JK ] Union Carrier - LVP3-JP011 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JK ] Steelswarm Origin - LVP1-JP021 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JK ] Shaddoll Construct - LVP1-JP056 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

30,000₫

[ JK ] Unchained Soul of Anguish - CHIM-JP044 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

135,000₫

[ JK ] Knightmare Gryphon - FLOD-JP048 - Ultimate Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

180,000₫

[ US ] ABC-Dragon Buster - LCKC-EN059 - Secret Rare 1st Edition

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1
[ US ] Astrograph Sorcerer - PEVO-EN001 - Ultra Rare 1st Edition 17%
[ US ] Astrograph Sorcerer - PEVO-EN001 - Ultra Rare 1st Edition

100,000₫

120,000₫

[ US ] Astrograph Sorcerer - PEVO-EN001 - Ultra Rare 1st Edition

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1
[ US ] Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower - MP16-EN141 - Ultra Rare 1st Edition 13%
[ US ] Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower - MP16-EN141 - Ultra Rare 1st Edition

70,000₫

80,000₫

[ US ] Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower - MP16-EN141 - Ultra Rare 1st Edition

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1