Các set card xếp sẵn

Sắp xếp theo:

7,800,000₫

Full Deck Burning Abyss TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

2,500,000₫

Full Deck Cubic OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset ABC - TCG 20%
Playset ABC - TCG

1,500,000₫

1,875,000₫

Playset ABC - TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset BLACKWING - TCG 20%
Playset BLACKWING - TCG

1,650,000₫

2,063,000₫

Playset BLACKWING - TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset DARKLORD TCG 21%
Playset DARKLORD TCG

2,670,000₫

3,370,000₫

Playset DARKLORD TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

4,500,000₫

Playset Infernoid TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

3,800,000₫

Playset Kozmo OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

4,500,000₫

Playset KOZMO OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset MERMAIL TCG 20%
Playset MERMAIL TCG

660,000₫

825,000₫

Playset MERMAIL TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

5,500,000₫

Playset PHANTOM KNIGHT ft Extra deck OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset Phantom Knight TCG 5%
Playset Phantom Knight TCG

3,900,000₫

4,100,000₫

Playset Phantom Knight TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

1,900,000₫

Playset Thunder Dragon OCG

by Phạm Quang Huy

Còn hàng: 1
Playset TRIAMID TCG 20%
Playset TRIAMID TCG

385,000₫

481,000₫

Playset TRIAMID TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Playset VENDREAD TCG 20%
Playset VENDREAD TCG

1,920,000₫

2,400,000₫

Playset VENDREAD TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1