Các set card xếp sẵn

Sắp xếp theo:

7,800,000₫

Full Deck Burning Abyss TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

2,500,000₫

Full Deck Cubic OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

3,570,000₫

Playset Darklord TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

4,500,000₫

Playset Infernoid TCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

3,800,000₫

Playset Kozmo OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

4,500,000₫

Playset KOZMO OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1

5,500,000₫

Playset PHANTOM KNIGHT ft Extra deck OCG

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Set bài xếp sẵn - Prediction 11%
Set bài xếp sẵn - Prediction

800,000₫

900,000₫

Set bài xếp sẵn - Prediction

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1
Set bài xếp sẵn - Zombie 13%
Set bài xếp sẵn - Zombie

1,050,000₫

1,200,000₫

Set bài xếp sẵn - Zombie

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 1