Spell Card - OCG

Sắp xếp theo:

20,000₫

[ JK ] A Hero Lives -DP23-JP022 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JK ] A.I. Contact - ETCO-JP056 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 12

40,000₫

[ JK ] A.I.dle Reborn - IGAS-JP052 - Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 6

20,000₫

[ JK ] Air Torpedo - ETCO-JP063 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 16

50,000₫

[ JK ] Beaming Prosperity - ETCO-JP072 - Normal Rare

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 8

30,000₫

[ JK ] Borrel Regenerator - EXFO-JP053 - Rare

by Cá Voi Shop

Còn hàng: 2

65,000₫

[ JK ] Brilliant Fusion - LVP1-JP020 - Common

by Vũ Tiến Anh Minh

Còn hàng: 2

80,000₫

[ JK ] Brilliant Fusion - LVP1-JP020 - Common

by Tiến Đạt

Còn hàng: 1